4BABY
EN PL

TROCHĘ TEORII ...

Według teorii marketingu, obsługa posprzedażna jest ważnym elementem kreowania wizerunku produktu i marki. W przypadku produktów przeznaczonych dla dzieci, cele marketingowe nie są podstawowym bodźcem, który powinien wpływać na podnoszenie poziomu obsługi reklamacji i serwisu.

Dla Nas, najważniejszym powodem (obok oczywistej kwestii bezpieczeństwa), dla którego kładziemy szczególny nacisk na obsługę serwisową jest świadomość uciążliwości wad i usterek jaką powodują dla dziecka i jego opiekunów.

Unieruchomienie wózka, krzesełka czy też fotelika w istotny sposób ogranicza mobilność i często stanowi istotną barierę dla codziennego funkcjonowania. Każda reklamacja, oznacza, że jakieś dziecko zostaje pozbawione możliwości spaceru, nie pojedzie z rodzicami samochodem do babci lub zje kilka posiłków na kolanach rodziców zamiast w swoim wygodnym krzesełku.

Dlatego, aby ograniczyć uciążliwość usterek technicznych, dokładamy wszelkich starań aby maksymalnie uprościć
i przyspieszyć obsługę serwisu i reklamacji, oraz dbamy o wysoki odsetek pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń. W wielu przypadkach kwestie zasadności reklamacji schodzą na dalszy plan.


„Bez zbędnej zwłoki”

Ten termin z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, może w praktyce oznaczać długie miesiące. W praktyce naszej firmy, ograniczamy go do niezbędnych dni, stosując kilka prostych zasad i działań.


Elastyczna procedura

  • Minimum formalności i wymaganych dokumentów.
  • Rozpoznanie problemu na etapie zgłaszania reklamacji. Wiele przypadków usterek jest możliwych do usunięcia bez potrzeby przekazywania produktu do serwisu, co w przypadku prostej wymiany podzespołu czy części znacznie skraca czas naprawy.
  • Indywidualne traktowanie każdego przypadku. Każda reklamacja czy naprawa pogwarancyjna jest inna i inne są oczeki wania klienta. W każdym przypadku staramy się reagować stosownie do potrzeb i możliwości konkretnego użytkownika.

Wiedza i możliwości techniczne

  • Znajomość konstrukcji i zasad działania. Wiele lat pracy nad tworzeniem i udoskonalaniem naszych produktów dało nam wiedzę niezbędną do skutecznego rozwiązywania problemów technicznych.
  • Wykwalifikowana załoga to klucz do sprawnej naprawy. W połączeniu z pomysłowością i odrobiną improwizacji nasi serwisanci są w stanie naprawić wszystko.
  • Posiadamy odpowiednio przygotowane zaplecze techniczne, niezbędne urządzenia, części oraz dedykowane narzędzia – wszystko to aby napraw dokonywać jeszcze szybciej i dokładniej.

Części zamienne

  • Posiadamy większość części zamiennych, które są również dostępne w sprzedaży dla klientów po okresie gwarancji. Ma to co najmniej podwójne znaczenie. Po pierwsze – praktycznie nie zdarzają się sytuacje przedłużania czasu reklamacji z powodu braku potrzebnych części. Po drugie – po upływie okresu gwarancji, możliwość dokupienia części lub naprawy znacząco wydłuża okres efektywnego użytkowania produktu.

Logistyka i transport

  • Elastyczne rozwiązania transportowe. Lwią część czasu reklamowany towar spędza w drodze do lub z serwisu. Obecne możliwości logistyczne pozwalają na takie dopasowanie trasy przesyłki, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania i ograniczyć do minimum przestoje związane z transportem.
  • Proste naprawy i usterki wymagające wymiany części na nowe, są rozpatrywane na odległość na podstawie zdjęć lub opisu uszkodzenia. W takich przypadkach załatwienie reklamacji jest możliwe w ciągu jednego dnia roboczego.